Sümerbank Yerli Mallar Pazarı Müessesesi Beyoğlu Mağazası, Salahaddin Giz kaşeli, 12x17 cm. (ikinci baskı)

Açılış Fiyatı: 25 TL