Osmanlı doküman, Boğaziçi Anadolu Ciheti Mevadı Bakkaliye Şirketi, Hisse makbuzu, Finans Tarihi

Açılış Fiyatı: 50 TL