Osmanlı doküman, İhtiyat Zabit Namzetleri İçin Vapurla Dersaadet'e Gidiş Dönüş İzin Belgesi, denizcilik, askeri tarih

Açılış Fiyatı: 25 TL