Donanmai Osmani Muaveneti Milliye Cemiyeti 1917 tarihli Borçlanma Tahvili

Açılış Fiyatı: 10 TL