ERÖR - OSMANLI İMPARATORLUĞU & 1918 2 PARA/5 PARA/1 KURUŞ SÜRŞARJLI PUL / İKİNCİ PULDA SÜRŞARJ NOKSAN

İlk Pul Normal, İkinci pulda sürşarj noksan

Açılış Fiyatı: 200 TL