Siyasi Tarih, TBMM Hususi Antetli Zarf ve Yazışma Evrakı Üzeri Mektup, Postadan Geçmiş Zarfıyla, Milli Müdafa ve İsmet İnönü Pullu, Ankara Çankırı Adresli

Mektup 21x15 cm

Açılış Fiyatı: 10 TL