Denizcilik ve Finans Tarihi, Denizclik Bankası Çeki, 4 Adet, 6 Haneli Telefon Dönemi

Açılış Fiyatı: 10 TL