Cemal Nadir, Amcabey ve Turhan Selçuk, Abdülcanbaz tipleri pulları serisi. 1991

4x2,5cm

Açılış Fiyatı: 20 TL