1333 Tarihine Ait Sipahi Zâde Hüseyin Efendinin Kiralamış Olduğu

Değirmenin Kefil Gösterilerek Oluşturulan Kira Mukavelenâmesi

Açılış Fiyatı: 40 TL