Osmanlıca Tapu Senedi, Defteri Hakani Adana Vilayeti 1322 Tarihli

Haliyle

Açılış Fiyatı: 20 TL