Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası A.Ş. -Esas Nizamnamesi- (İlâve ve Tadilleri ile), Ajans Türk Matbaası, Ankara-1959 Baskısı, 39 Sayfa.

Açılış Fiyatı: 10 TL