Cumhuriyet Dönemi Madeni Paralar Kataloğu 1923-1971, Hüsnütabiat Matbaası, M. Bülent Coşkun, İstanbul-1971 Baskı, 62 Sayfa + Levhalar.