Türk Nümismatik Derneği Bülten No.20, Türk Nümismatik Derneği Yayınları, İstanbul-1986 Baskı, 32 Sayfa.