İSFİLA Türk Pulları ve Antiyeleri Kataloğu 1863-2006 Cilt:2 - Volume:2, 2007, İstanbul-2006 Baskı, Hazırlayanlar: M.Ziya Ağaoğulları - M. Bülent Pabuçcuoğlu,

Açılış Fiyatı: 10 TL