Türkiye Cumhuriyeti, İstanbul Şehremaneti, Belediye Vergi Rüsumları Tahsilatına Mahsus, Makbuz Senedi, 1927 Tarihli

Açılış Fiyatı: 20 TL