* - 1930 yılı Uçak konulu damgasız seri (2)

Fransa