** - 2000 yılı Hayvanlar konulu damgasız seri (4)

Birleşmiş Milletler