** - 1957 yılı Haberleşme konulu damgasız seri (3)

Çekoslovakya