*/O - Portekiz Kolonisi : 1913-1914 yılları arası damgalı + damgasız pullar (9)

Hindistan