** - 1980 yılı UN 35 yılı konulu seri ve blok damgasız (2+1)

Birleşmiş Milletler