O - 1872 yılı Duloz Takse 5 krş., damgalı pul

(İsfila 77 )

Osmanlı