O - 1991 yılı Yılanlar konulu damgalı seri

(İsfila 3332/35)

Cumhuriyet