Osmanlı Vilâyet İdâresi ve Doğru Rumeli Vilâyeti (1878-1885), Dr. Süleyman Oğuz

İstanbul-1987 Baskı, Cem Ofset Matbaacılık, 226 Sayfa + Osmanlıcası.

16.5x23.5 cm

Açılış Fiyatı: 10 TL