Osmanlı Döneminde Venedik ve İstanbul - Venezia e Istanbul In Epoca Ottomana

T.C. Kültür Bakanlığı Yayınları, Mondadori Electa S.p.A. Milano, 300 Sayfa + Görsel

26x28.5 cm

Açılış Fiyatı: 10 TL