İstanbul Telefon Rehberi 1974-1975, 2. Cilt - K-Z

Türk Tarih Kurumu Basımevi, Ankara-1975 Baskısı, 397 Sayfa + 383 Sayfa + Görseller.

20.5x28.5 cm