Karakalem Portre, Miss İspanya 1932, Handan İmzalı, 1933 Tarihli, 37x25 cm