Ermenice, Kidak, Haftalık İlmi, Edebi, Ahlaki ve Tarihi Gazete, Beyoğlu Merkezli, Sayı 15, 20 Son Teşrin 1944 Tarihli, 4 Sayfa, Sahibi Yervant Çark

Açılış Fiyatı: 20 TL