Aziz Nesin, Kemal Tahir, Pertev Naili Boratav Gibi Konuşmacıların Yer Aldığı 1967 Evrensel Barış Şenliği Konferansı İlanı

Açılış Fiyatı: 20 TL