1968 Yılı Tam 365 Gün Harb Akademileri Komutanlığı Not Defteri

Aralarda Veciz Sözleri Vardır.

15x20 cm