Mantıksal Anlam Kuramı -Bir Giriş Denemesi: Kaplamsal Yorumlama-, Prof. Dr. Teo Grünberg, Dr. Adnan Onart

Türk Dil Kurumu Yayınları, Maya Matbaacılık Yayıncılık, Ankara-1980 Baskı, 83 Sayfa.

16x24 cm

Açılış Fiyatı: 10 TL