Vakıf Haftası 5-11 Aralık 1983 -Vakıflar Genel Müdürlüğü-

Açılış Fiyatı: 25 TL