1 Türk Lirası, 2022, 1915 Çanakkale Köprüsünün Açılış Hatırası, Ters Düz Takım

Çil

Açılış Fiyatı: 10 TL