TC bir muallim mektebi 1930'lu yıllar

Açılış Fiyatı: 50 TL