Karagöz Cumartesi Günleri Çıkar Siyasi Halk Gazetesi, Yıl: 31, Sayı: 161, 12 Mart 1938, 8 Sayfa.