Türk Tayyare Cemiyeti, 1933 10 Para Damgasız Şarniyersiz

Katalog: 250 TL.