İstanbul Bölge Kalkınma Kongresi (10-20 Nisan 1967) Tebliğler

İstanbul-1967 Baskısı, Türkiye Basımevi, 256 Sayfa.