Osmanlı dönemi Mısır İskenderiye, kilise ve otel binası