Tebrik- İdiniz Said Olsun, Osmanlı Pullu Damgalı, Mektuplu