İlericilik, Gericilik Kavgasında Tevfik Fikret, Sabiha Sertel

Çağdaş Yayınları, İstanbul-1996 Baskısı, 182 Sayfa.