Topkapı Sarayı Bâbüssaâde Kapısı Önünde Toplu Hatıra Pozu

Arkası Foto Nisan Kaşeli