Osmanlıca, Fransızca Hüsnüzadeler ve Şinasi Manifatura Ticarethanesi Faturası