SATILDI

Türk Tayyare Cemiyeti 1926 5 Krş. Damgasız Şarniyersiz