SATILDI

Türk Tayyare Cemiyeti 5 Krş. Ve 1 Krş. Damgasız Şarniyersiz