FDC - 1963 yılı Kızılhaç konulu ilk gün zarfı

Yunanistan