FDC - 1964 yılı Krallık konulu ilk gün zarfı

Yunanistan