PUL - OSMANLI İMPARATORLUĞU & 1908 MEŞRUTİYET'İN İLANI, 5 PARA(271), DÖRTLÜ BLOK

Damgasız, Tek Valör, Dörtlü Blok, Süper Kondüsyon