SOLD

Denizcilik, Türkiye Denizcilk Personeli ile İlgili Tediye Belgesi, 1926