SOLD

Denizcilik, Ankara Vapuru Personeli ile İlgili Tediye Belgesi, 1926