SOLD

Tarihi Fotoğraflarla Mermer Kule'den Ayvansaray'a İstanbul'un Karasuları, Nezih Başgelen, Arkeoloji ve Sanat Yayınları, İstanbul 2010, 76 s.