SOLD

Türkiye'nin Tarihi Coğrafyası Akarsular, Nezih Başgelen, Arkeoloji ve Sanat Yayınları, İstanbul 2010, (2. Baskı) 82 s.